Gründungsbeauftragte

Name

Kontaktinformationen


Fakultät 1: Prof. Knippers

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-83280
+49-711-685-82756

j.knippers@itke.uni-stuttgart.de
http://www.itke.uni-stuttgart.de/

Fakultät 2: Prof. Martin

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-66367
+49-711-685-66666

ullrich.martin@ievvwi.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/iev/

Fakultät 3: Prof. Hauer

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-63192
+49-711-685-64569

bernhard.hauer@itb.uni-stuttgart.de
http://www.itb.uni-stuttgart.de/

Fakultät 4: Prof.Takors

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-64535
+49-711-685-65164

takors@ibvt.uni-stuttgart.de
http://www.ibvt.uni-stuttgart.de/

Fakultät 5: Prof. Weyrich

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-67301
+49-711-685-67302

michael.weyrich@ias.uni-stuttgart.de
http://www.ias.uni-stuttgart.de/

Fakultät 6: Prof. Haala

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-83383
+49-711-685-83297

norbert.haala@ifp.uni-stuttgart.de
http://www.ifp.uni-stuttgart.de/

Fakultät 7: Prof. Bertsche

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-66170
+49-711-685-66319

bertsche@ima.uni-stuttgart.de
http://www.ima.uni-stuttgart.de/

Fakultät 8: PD Dr. Dippon

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-65384
+49-711-685-65389

dippon@mathematik.uni-stuttgart.de
http://www.mathematik.uni-stuttgart.de/

Fakultät 9: Prof. Bauer

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-84350 oder -82312
+49-711-685-82767

reinhold.bauer@hi.uni-stuttgart.de
http://www.f09.uni-stuttgart.de/

Fakultät 10: Prof. Burr

(mehr)
Telefon   
Telefax

Email
Web
+49-711-685-83149
+49-711-685-83145

wolfgang.burr@bwi.uni-stuttgart.de
http://www.bwi.uni-stuttgart.de/